Preparaty do oczyszczalni i środki Biologiczne BIO7 Hurtownia Biopreparatów Celmax

Oczyszczalnia tłuszczowe

 

Preparaty rozkładające tłuszcze
Preparaty fekaliowe (Choc czy Entretien) to preparaty niezbędne, do prawidłowej pracy przydomowej oczyszczalni. Trzeba jednak pamiętać, iż te dwa preparaty nie rozkładają tłuszczy.

Preparaty na tłuszcze - inaczej ( preparaty tłuszczowe ) są nie mniej ważne - niż preparaty fekaliowe.

Są chętnie używane przez posiadaczy przydomowych oczyszczalni jak i przez duże restauracje, cukiernie czy rzeznie.

Tłuszcze są bardzo złośliwe, gdyż odkładają się w rurach doprowadzających ściek do oczyszczalni, blokują je jak i powodują powstanie na powierzchni oczyszczalnii tzw. kożucha tłuszczowego, czyli grubej skorupy tłuszczowej która niekiedy okropnie śmierdzi.

Stosując Choc czy Entretien dobrze jest stosować też równolegle Bio7 G lub Boi7 Grassies.

Innym jeszcze prostszym rozwiązaniem jest poprostu zakup Bio7 Max, który w swoim składzie ma zarówno bakterie fekaliowe jak i bakterie tłuszczowe, czyli - wszystko w jednym opakowaniu!!!