Preparaty do oczyszczalni i środki Biologiczne BIO7 Hurtownia Biopreparatów Celmax

Oczyszczalnia

Pod słowem oczyszczalnia rozumiemy urządzenie służące do oczyszczania ścieku w gospodarstwach domowych. Najczęściej takie oczyszczalnie nazywane są: przydomowymi oczyszczalniami ścieków, oczyszczalniami ekologicznymi lub biologicznymi.

 

Ściek który dopływa rurami z naszego gospodarstwa domowego do oczyszczalni poddawany jest obróbce mechanicznej i biologicznej poprzez działanie bakteri zawartych w naszych preparatach. Głownym zadaniem biopreparatów jest usunięcie ze ścieków biologicznie rozkładalnych zanieczyszczeń. Przy użytkowaniu każdej oczyszczalni należy pamiętać aby nie stosować agresywnej chemi, gdyż może ona zniszczyć całą florę bakteryjną i zachodzi wtedy potrzeba ponownego zaczepienie aktywatora startowego takiego jak Bio7 Choc.